شبکه آب

کمک 70 میلیارد ریالی یک خیّر برای اجرای پروژه‌های آبفا کردستان

/post-1107

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان گفت: یکی از خیرین اقدام به تهیۀ لوله به متراژ ۱۰۰ کیلومتر و با هزینۀ ۷۰ میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌های آبفا کرده است.