شاهنامه

جلوه‌های نیکوکاری در شعر حکیم ابوالقاسم فردوسی

/post-1045

یکی از شاعرانی که در اشعار خود به مضامین نیکوکارانه توجه داشته، فردوسی است؛ به‌نحوی‌که در بزنگاه داستان‌هایش، دقیق و به‌موقع از زبان خویش و شخصیت‌هایش، مخاطب را به یکی از مصادیق نیکوکاری دعوت می‌کند و بیان می‌دارد که نشان آدمی، جز نیکوکاری نیست و چیزی از آدمی باقی نخواهد ماند، مگر نیکوکاری.