سوپرمن

اَبَرقهرمانان نیکوکار؛ بازنمایی نیکوکاری در ابرقهرمان‌های «ماروِل» و «دی‌سی»

/post-608

ابرقهرمان‌هایی همچون بتمن، سوپرمن و آیرون‌من، واجد مؤلفه‌های خاصی از نیکوکاری هستند که نشان می‌دهد شرکت‌های مطرح فیلم‌سازی «ماروِل» و «دی‌سی» توانسته‌اند فرهنگ نیکوکاری را متناسب با تعاریف، شرایط و نیازهای جامعۀ خودشان، از دریچه سینما ترویج کنند.