سعید زارع زاده

معاون کمیته امداد خبر داد: آغاز نخستین رویداد توسعه فناوری‌های نوین احسان و نیکوکاری

/post-591

نخستین رویداد توسعه فناوری‌های نوین احسان و نیکوکاری با مشارکت هشت بانک، شش شرکت دانش‌بنیان و دو پیام‌رسان فعال در حوزه خیر و احسان آغاز شد.