ساندی تایمز

کاهش 6 درصدی نیکوکاری ثروتمندان انگلیس در سال گذشته

/post-1092

براساس نتایج یک پژوهش، ثروتمندان انگلستان در سال گذشته از طریق بنیادهای خیریه یا در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی مجموعاً سه‌میلیارد پوند به امور خیریه اهدا کرده‌اند؛ مبلغی که حدود 200 میلیون پوند کمتر از کل کمک‌های سال قبل‌ترِ آن بوده است. این گزارش امکان رصد دقیق و سالانۀ زیست‌بوم نیکوکاری را نشان می‌دهد.