سازمان ملل متحد

نماینده سازمان ملل: وضعیت غزه «جهنم انسانی» است

/post-971

نماینده سازمان ملل متحد در فلسطین، پس از مشاهده وضعیت اسفناک اوضاع بهداشتی و درمانی در غزه، وضعیت غزه را یک «جهنم انسانی» توصیف کرد.