زینب کبری

زینب کبری (س) و وقف زندگی

/post-166

پرستاری از پدر، مادر، برادرها و تیمار مجروحان عاشورا تنها وجهه نیکوکاری در زندگانی زینب کبری (س) نیستند، بلکه می‌توان گفت آن حضرت، زندگی خود را داوطلبانه برای اسلام و برای اهداف والای جامعه وقف کرد و این، بالاترینِ نیکوکاری‌هاست.