رویداد رویش

پنجمین رویداد ملّی استارتاپی اجتماعی رویش برگزار می‌شود

/post-1209

پنجمین رویداد ملّی استارتاپی اجتماعی رویش، 12 تا 14 تیرماه سال جاری با همت آکادمی خیر ایران در دانشگاه اصفهان برگزار می‌شود.