روش کیو

شش نوع از اولویت‌‌های ذهنی مدیران خیریه‌ها

/post-1290

نویسندگان یک مقاله، شش اولویت ذهنی مدیران خیریه‌ها در مدیریت امر خیر را شناسایی کرده‌اند. براساس یافته‌های این پژوهش، برای طراحی نظام کلان مدیریت امور خیریه در  کشور، باید تلاش کرد تا به عناصر مشترک در بین ذهنیت‌ها مانند ضرورت مردمی‌سازی امر خیر در کشور توجه کرد و از محورهایی که مورد اتفاق کامل در بین مدیران نیست، فاصله گرفت.