روز جهانی کارگر

امکان مشارکت سمن‌ها و خیریه‌ها در ارتقای پایدار شغلی کارگران

/post-985

سالانه حدود سه میلیون کارگر در جهان بر اثر شرایط نامناسب محیط کار، جان خود را از دست می‌دهد و پیشرفت‌های تکنولوژیکی بخصوص هوش مصنوعی، به زودی جایگزین حدود 75 میلیون شغل و بیکارشدن ده‌ها میلیون کارگر خواهد شد. در چنین شرایطی که ایمنی کار و آینده شغلی کارگران، توأمان در معرض تهدید است، سمن‌ها و خیریه‌ها می‌توانند نقش مناسب خود را برای بهبود این وضعیت ایفا کنند.