روز جهانی نوروز

روز جهانی نوروز؛ فرصتی برای ترویج مهربانی و نیکوکاری در سراسر دنیا

/post-817

یونسکو از سال 2009 نوروز را به عنوان میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رساند و  سازمان ملل در سال 2010 بیست‌ویکم مارس را به عنوان روز جهانی نوروز معرفی  کرد. امروزه بیش از 10 کشور دنیا، با سنت‌های متفاوت، نوروز را به طور  رسمی گرامی می‌دارند که فرصتی برای ترویج مهربانی و نیکوکاری محسوب می‌شود.