روز جهانی محیط زیست 2024

«سرزمین ما، آینده ما»؛ شعار امسال روز جهانی محیط‌زیست

/post-1135

در روز جهانی محیط زیست 2024، بر احیای زمین، توقف بیابان‌زایی و ایجاد مقاومت در برابر خشکسالی با شعار «سرزمین ما. آینده ما» تأکید شده است.