روز جهانی خانواده

نقش خیریه‌ها و سمن‌ها در حفاظت نهاد «خانواده» از تغییرات آب و هوایی

/post-1050

سازمان ملل متحد، توجه روز جهانی خانواده را در سال جاری، به تغییرات آب و هوایی معطوف کرده است. خانواده‌ها باید در مقابل تبعات ناشی از تغییرات آب و هوایی همچون گرمایش زمین، خشکسالی، سیل و طوفان، ایمن شوند و در این راستا، خیریه‎ها و سمن‌ها می‌توانند نقشی کلیدی ایفا کنند.