روانشناس

نقش ویژه خیرین سلامت در حوزه خدمات مشاوره‌ای

/post-983

علی فتحی آشتیانی؛ رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور، نقش خیرین سلامت برای گسترش خدمات مشاوره، روانشناختی و ارتقای سلامت جامعه را مهم و کارآمد توصیف کرد.