رئیس کمیته امداد

سه درخواست رئیس کمیته امداد از رئیس جمهور

/post-786

رئیس کمیته امداد در جشن ملی توانمندسازی ۱۰۰ هزار مددجوی این نهاد، از رئیس جمهور خواست در سه موضوع اولویت‌بخشی به پرداخت وام اشتغال، تقویت منابع صندوق ضمانت و توسعه بازار محصولات، به یاری مددجویان کمیته امداد بیاید.