ذکر بخشندگان

خوش آن‌ کَس کاو جوان‌مردی به جان کرد

/post-446

در بهارستان جامی حکایت‌های زیادی در باب بخشش، شجاعت، جوان‌مردی، بزرگ‌منشی و عیب‌پوشی نقل شده است. یکی از آن‌ها داستان مرد جوانی‌ است که برای دل یک مادر، از جان و زندگی خود می‌گذرد.


آن غلام هرچه داشت، بخشید

/post-410

جامی در «بهارستان» حکایت تکان‌دهنده‌ای از «حاتم طائی» نقل می‌کند که از او پرسیدند آیا از خود کریم‌تر دیده‌ای؟ پاسخ داد آری! آن غلام که هرچه داشت، بخشید اما من از آنچه داشتم، اندکی بیش ندادم.