دیگر دوستی

در کشور برای دیگردوستی مرجعی نداریم

/post-795

یک مددکار اجتماعی با آسیب‌شناسی وضعیت خیرخواهی در کشور بیان کرد: از طرفی برای دیگردوستی، علم و مرجعی نداریم و از سوی دیگر، هماهنگ‌کننده‌هایی که باید برای خَیر مرجع باشند در کشور وجود ندارد.