دکتر ناصر پروانی

آزادسازی زندانی و تهیه پوشاک برای کودکانِ نیازمند با فروش کتاب

/post-1234

دکتر ناصر پروانی، نویسنده و شاعر در گفت‌وگو با خیر ایران اظهار کرد: عواید کتاب «کمی بی‌شعور باشیم» را به کار خیر اختصاص داده‌ام که تاکنون این امر با تهیه پوشاک برای کودکان نیازمند و آزادسازی یک مادر دربند اجرا شده است و همچنان ادامه خواهد داشت.