دکتر احمد خاکی

684 مرکز شبه‌ خانواده از کودکان یتیم و بی‌سرپرست حمایت می‌کنند

/post-1312

دکتر احمد خاکی؛ مدیرعامل کانون حمایت از مراکز شبه‌ خانواده کشور در پنجاه‌ونهمین نشست «یک چای، یک تجربه» با بیان اینکه 684 مرکز شبه خانواده در کشور داریم، گفت: خوشبختانه تعداد افراد موجود در هر یک از این مراکز که زمانی ۱۰۰ نفر بود، الان به زیر ۱۲ نفر رسیده است و حتی مرکزی داریم که در آن چهار فرزند نگهداری می‌شود.