دکتر آذر نظری

نگاهی به مشارکت باشکوه بانوان ایرانی در طرح‌های سلامت کشور

/post-1178

دکتر آذر نظری در پنجاه‌وششمین نشست «یک چای، یک تجربه» درباره مشارکت زنان خیّر در طرح‌های سلامت کشور و خانم‌هایی که مِلک، طلا،  فیش حج تمتع و حتی مهریه خود را به پروژه‌های بهداشتی و درمانی اختصاص  می‌دهند، سخن گفت.