دوی ماراتن لندن

داستان زندگی یک دونده انگلیسی؛ از اعتیاد تا سفیر مبارزه با افسردگی

/post-944

خیریه‌ها قرار نیست الزاماً نیازهای معیشتی زندگی را فراهم آورند بلکه کارکرد برخی از آن‌ها کمک به افرادی است که با اعتیاد، افسردگی و بیماری‌های این‌چنینی مواجه‌اند. یکی از ورزشکاران انگلیسی که با کمک یک خیریه به زندگی بازگشته، «دان هاجز» است که اکنون نه‌تنها مشکلاتش را درمان کرده بلکه به سفیر مبارزه با افسردگی تبدیل شده است.