دانشجویان فداکار

سيزدهمين آیين اعطای تنديس ملی فداكاری به دانشجويان ایران برگزار می‌شود + آیین‌نامه

/post-1181

در راستای معرفی و تجليل از دانشجويان فداكار، «سيزدهمين آیين اعطای تنديس ملی فداكاری به دانشجويان ایران»، به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقيقات و فناوری و با همكاری سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود.