خیر و خرد

نگاهی به نقاط ضعف و قوت ایدۀ «دیگردوستیِ مؤثر»

/post-576

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در بیست‌ودومین نشست خیر و خِرَد درباره ایده «دیگردوستی مؤثر» که توسط «پیتر سینگر» مطرح شده است، گفت: تردید پژوهشگران توسعه در کارآمدی این رویکرد در ترقی کشورهای کمترتوسعه‌یافته و بی‌توجهی این جنبش به دستاوردها و ادبیات نظری جنبش‌های پیش از خود از جمله جنبش سیاهان و زنان، از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌ روی این ایده است.


نشست «آیا دیگردوستیِ مؤثر، تأثیرات منفی دارد؟» برگزار می‌شود

/post-551

نشست تخصصی «آیا دیگردوستی مؤثر،  تأثیرات منفی دارد؟ نگاهی انتقادی به ایده‌های پیتر سینگر»، روز دوشنبه 25 دی‌ماه به همت مؤسسه خیریه دارالاکرام برگزار می‌شود.


نشست «چالش مدارس استعدادهای درخشان در آموزش‌ و پرورش ایران» برگزار می‌شود

/post-488

بیست و یکمین نشست از مجموعه نشست‌های خیر و خِرَد با موضوع «چالش مدارس استعدادهای درخشان در نظام آموزش و پرورش ایران» با حضور دکتر فاطمه مهاجرانی (عضو هیئت‌علمی دانشگاه و رئیس سابق مرکز ملی استعدادهای درخشان)، دوشنبه 11 دی‌ماه به همت موسسه خیریه دارالاکرام برگزار می‌شود.