خیر دینی

نشست بررسی «خِیر دینی در هیئت‌های عزاداری» برگزار شد

/post-720

دکتر محمدرضا پویافر؛ جامعه‌شناس در نشست «خیر دینی در هیئت‌های عزاداری» که سه‌شنبه اول اسفندماه برگزار شد، نهادی‌شدن امر دینی در ایران را مانع خلاقیت و تنوع و تکثر خیر دینی دانست و دربارۀ فردی‌شدن و بی‌میلی افراد نسبت به انجام کار خیر در ذیل مؤسسات رسمی سخن گفت.


نشست «خیر دینی در هیئت‌های عزاداری» برگزار می‌شود

/post-692

نشست «خیر دینی در هیئت‌های عزاداری»، سه‌شنبه اول اسفندماه از ساعت 16 با سخنرانی دکتر محمدرضا پویافر، از طریق اسکایپ و به صورت برخط برگزار می‌شود.