خیریه های آب

بحران آب در جهان و نقش سازمان‌های غیر دولتی و خیریه‌ها

/post-831

دو میلیارد نفر در جهان هنوز بدون آب آشامیدنی سالم زندگی می‌کنند و تقریباً نیمی از جمعیت جهان حداقل برای بخشی از سال با کمبود شدید آب مواجه هستند. به مناسبت 22 مارس؛ روز جهانی آب، مروری بر ابعاد بحران آب و فرصت‌های بین‌المللی برای سازمان‌های غیر دولتی و خیریه‌ها در این زمینه داشته‌ایم.