خیریه مهرآفرین

در تجارت، پُرکار و در جامعه، نیکوکار

/post-697

چهاردهمین قسمت از پادکست نیک‌آوا به بررسی زندگی و اقدامات نیکوکارانه دکتر فاطمه دانشور اختصاص دارد. از جمله مهم‌ترین اقدامات او می‌توان به تأسیس مؤسسه خیریه مهرآفرین و مشارکت سیاستگذارانه در راه‌اندازی گرمخانه برای زنان، کمپ‌های «ترک اعتیاد مادر و کودک»، مراکز «پرتو» و کمپ‌های «سرای زندگی» اشاره کرد.