خیریه قطر

آشنایی با بنیاد خیریه قطر؛ یکی از سازمان‌های نیکوکاری در جهان اسلام

/post-750

بنیاد خیریه قطر (Qatar Charity)، به عنوان یکی از بزرگترین سازمان‌های نیکوکاری در جهان اسلام، در حال حاضر در 36 کشور جهان دفتر فعال دارد و در 60 کشور با سازمان‌های غیردولتی ملی و محلی همکاری می‌کند. رفع فقر از جوامع فقیر توسعۀ اقتصادی و اجتماعی از اهداف این بنیاد است.