خیرین میراث فرهنگی

چگونه می‌توان نسبت به میراث فرهنگی، نیکوکار بود؟

/post-1047

منوچهر لطفی، یکی از چهره‌هایی است که در حدود پنجاه سالگی از  کارآفرینی فاصله گرفت و به فعالیت داوطلبانه و نیکوکارانه در حوزۀ میراث  فرهنگی مشغول شد. به بهانۀ روز جهانی میراث فرهنگی، با او که هم‌اکنون رئیس  انجمن مردم‌نهاد مجموعه‌داران ایران است، به گفت‌وگو نشستیم.