خیرین مسجد ساز

آشنایی با خیّری که ساخت 1001 مسجد با 24 کارکرد اجتماعی را نیت کرد

/post-843

مستند «بومرنگ» در قسمت سیزدهم خود به زندگی «سیدمحمد طباطبایی» پرداخت که پس از سال‌ها محرومیت‌زدایی در بشاگرد، ساخت هزار و یک مسجد با 24 کارکرد اجتماعی را نیت کرد.