خیرین خوابگاه ساز

آمادگی وزارت علوم برای همکاری با خیرین خوابگاه‌ساز

/post-853

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اظهار کرد: چنانچه خیرین 40 درصد هزینه‌های یک خوابگاه را تأمین کنند، 60  درصد مابقی را وزارت علوم تأمین می‌کند. به رؤسای دانشگاه‌ها تأکید کرده‌ایم که اسم خیرین را به هر میزان که کمک کرده‌اند، بر اتاق یا واحد خوابگاهی ثبت کنند.