خیرین تجهیزات پزشکی

لزوم هم‌افزایی نهادهای دولتی و خیرین سلامت در تجهیز مراکز درمانی

/post-1016

بهرام کندائی؛ مدیر سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت برای اجرای طرح‌ها و تجهیز مراکز درمانی تأکید کرد.