خشکسالی در سومالی

کمک یک خیریۀ اسلامی به آسیب‌دیدگان از خشکسالی در سومالی

/post-995

«سازمان امداد اسلامی در جهان» (المنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم) در  سال 1984 توسط دکتر «هانی البنا» و برخی از همکارانش در دانشگاه بیرمنگام انگلستان و در واکنش به قحطی در آفریقا تأسیس شد. این سازمان اخیراً برنامه «تاب‌آوری و توانمندسازی اقتصادی جامعه» را در کشور سومالی اجرا کرده است.