حکایت احسان

کجا گم شود خِیر با نیک‌مرد؟

/post-397

سعدی در باب دوم بوستان، حکایت شیرینی از نیکوکاری یک مرد به یک سگ را بیان می‌دارد که به موجب آن، خداوند گناهان آن مرد را بخشیده است.