حسنیعلی البرز

آشنایی با زندگی مرحوم حسینعلی البرز؛ از پرآوازه‌ترین نیکوکاران ایران معاصر

/post-644

همه ما کم و بیش درباره جایزه  البرز شنیده‌ایم؛ جایزه‌ای علمی مبتنی بر سنت وقف که هرساله، حمایت‌های  ارزشمندی از دانشمندان و پژوهشگران کشورمان به عمل می‌آورد اما شاید کمتر  درباره زندگی پایه‌گذار این جایزه، مرحوم حسینعلی البرز خوانده باشیم. مجله خیمه در شماره 163 خود مصاحبه‌ای تفصیلی درباره این نیکوکار منتشر کرده است که گزارشی از آن را برای مخاطبان خیر ایران ارائه می‌کنیم.