جهان پهلوان تختی

آشنایی با خیّری که ورزشکاران پارک ملت را به کار خیر کشانید

/post-855

امیرنعمت بنی‌آدم؛ خیّری است که توجه ویژه به ساخت مدارس دخترانه دارد، ورزشکاران پارک ملت تهران را به حوزه مدرسه‌سازی آورده و به همت آن‌ها ۱۷۰ مدرسه در سراسر ایران ساخته است.