توسعه بشردوستی

نگاهی به فعالیت‌های خیریه در کشورهای آمریکای لاتین

/post-1292

محبوبیت سازمان‌های بشردوستانه در آمریکای لاتین افزایش یافته است اما  آن‌ها با چالش‌های جدی همچون تهدیدشدن از سوی گروه‌های مافیایی و محدودشدن  توسط دولت‌ها روبرو هستند. کشورهای شیلی، کلمبیا و کاستاریکا محیط  مناسب‌تری نسبت به سایر کشورهای این منطقه برای فعالیت‌های داوطلبانه و  مردم‌نهاد دارند.