تلنگ

افتتاح زمین فوتبال در منطقۀ «تلنگ» با همت خیرین

/post-898

با همت مؤسسه خیریه «کودکان فرشته‌اند» و با حمایت خیرین مؤسسه خیریۀ «نیکان  ماموت»، یک زمین فوتبال مجهز در منطقۀ کم‌برخوردار «تلنگ» واقع در سیستان و  بلوچستان راه‌اندازی شده است. هدف از ساخت این زمین فوتبال، پاسخگویی به علاقه و استعداد سرشار نوجوانان و جوانان این منطقه در زمینۀ فوتبال است.


فعالیت 6 هزار داوطلب در مؤسسه خیریه «کودکان فرشته‌اند»

/post-873

پنجمین قسمت از مستند «بومرنگ 2» به معرفی مؤسسه خیریۀ «کودکان فرشته‌اند» که 6 هزار داوطلب در سطح کشور دارد، اختصاص داشت. سیدنصیرالدین موسوی‌نژاد، مدیرعامل این خیریه اظهار کرد در هشت سال اخیر، فعالیت خود را بر منطقۀ محروم «تلنگ» واقع در سیستان و بلوچستان متمرکز کرده است.