تئاتردرمانی

تئاتر چگونه می‌تواند حال معلولان را بهتر کند؟

/post-1313

گلنار اکبری؛ ساکن کرمانشاه و کارگردان تئاتر است که در زمینۀ تئاتر  معلولان فعالیت می‌کند و یک سمن برای فعالیت‌های هنری معلولان در کرمانشاه  تأسیس کرده است. با او درباره فعالیت‌های داوطلبانه‌اش به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.