بازیافت

مفهوم «اقتصاد چرخشی» و نقش خیریه‌ها در آن

/post-723

اقتصاد چرخشی (circular economy)  مدلی از تولید و مصرف است که هدف آن کم‌کردن پسماندها و بهترین استفاده از منابع است. برخی از خیریه‌ها و سازمان‌های غیر‌دولتی زیست‌محیطی درجهان به منظور کمک به اقتصاد چرخشی، پروژه‌هایی را در حوزه‌های ظرفیت‌سازی، آموزش، ارزیابی تأثیرات تعریف کرده‌اند.