اکبر حق شناس

بانوی خیّری که به یاد همسر فقیدش، مدارسی با امکانات خوب می‌سازد

/post-854

مستند «بانوی حق‌شناس» به زندگی خیّر مدرسه‌سازی می‌پردازد که معتقد است در زندگی، راستی، درستی و صداقت باید بزرگترین هدف انسان باشد. نادره قریشی، از سال 1384 تاکنون چندین مدرسه در شهرهای مختلف ساخته است.