اچ آی وی

تبیین فعالیت‌های «چترا» در حوزۀ کاهش آسیب‌های اعتیاد و اچ‌آی‌وی مثبت

/post-663

مدیرعامل مؤسسه چترا در چهل و ششمین نشست «یک چای، یک تجربه» با بیان اینکه آگاهی خانواده‌ها در زمینه اعتیاد و اچ‌آی‌وی اندک است، گفت: در حال حاضر دو میلیون و 400 هزار نفر معتاد و حدود 23 هزار نفر اچ‌آی‌وی مثبت در کشور شناسایی شده است.