انجمن خیرین راهسازی

نقش مؤثر انجمن خیرین راهسازی در تحقق شعار سال

/post-1086

معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزیر راه و شهرسازی بهترین راهکار تحقق شعار سال را مشارکت انجمن خیرین راهسازی در تکمیل پروژه‌ها دانست و گفت: افزایش جلب مشارکت‌های مردمی موجب نشاط و پویایی در جامعه می‌شود.