امور مالی در خیریه ها

مدیریت حساب‌های مالی خیریه‌ها به نرم‌افزار حرفه‌ای نیاز دارد

/post-706

امور مالی و مدیریت آن در سازمان‌های خیریه بسیار مهم است و مؤسسات خیریه نیز، همانند شرکت‌های دیگر، برای مدیریت حساب‌های مالی خود از نرم‌افزارهای رایج استفاده می‌کنند. در این یادداشت کوتاه ما به تجربه بنیاد خیریه الخیر» می‌پردازیم که با تغییر نرم‌افزار،‌ زمان حساب‌رسی مالی خود را از سه روز به نیم‌ساعت تقلیل داده است.