امدادگران

امدادگران مؤسسه خیریۀ «آشپزخانه مرکزی جهان» در غزه کشته شدند

/post-869

شش امدادگر با تابعیت استرالیایی، لهستانی، انگلیسی، آمریکایی، کانادایی و یک فلسطینی (رانندۀمحلی) که از سوی مؤسسه خیریۀ «آشپزخانه مرکزی جهان» مأموریت داشتند به آوارگان غزه غذا برسانند، با شلیک مستقیم نیروهای رژیم صهیونیستی، کشته شدند.