الهه خرمی

«بانک زمان»، ایده‌ای نوین برای نیکوکاری

/post-470

قسمت هشتم پادکست خیر ایران به توصیف ایده «بانک زمان» به عنوان ظرفیتی برای ارتقای فعایت داوطلبانه و نیکوکارانه در جامعه و برطرف‌کردن مشکلات اجتماعی اشاره می‌کند.