اقدامات خیریه در آسیا

گزارش «اکونومیست» درباره پیشرفت فعالیت‌های خیریه در آسیا

/post-746

نشریه «اکونومیست» در گزارشی به رشد فعالیت‌های نیکوکاری در آسیا پرداخته و اذعان کرده است که این فعالیت‌ها به زودی نقشه اقدامات خیرخواهانه در جهان را تغییر می‌دهند.