اقتصاد سیاسی

جعفر خیرخواهان: علم اقتصاد به تعاون بی‌توجهی کرده است / نقش تعاونی در پیشرفت صنعت برق آمریکا

/post-961

جعفر خیرخواهان، پژوهشگر توسعه و مترجم کشورمان در میزگرد «تعاونی و خیریه» اظهار کرد: تعاونی‌ها و گروه‌های مردمی در اجتماعات محلی، به تعبیر  «راگورام راجان»؛ استاد دانشگاه شیکاگو، ستون سوم جامعه در کنار دولت و  بازار هستند که متأسفانه علم اقتصاد تاکنون توجه کافی به آن نداشته است.