اقتصاد خلاق نارنجی

نوآوری و کارآفرینی برای افراد دارای معلولیت با «اقتصاد نارنجی»

/post-1251

«مجمع جهانی کارآفرینی و سرمایه‌گذاری» با همکاری یکی از دفاتر سازمان ملل متحد و با حضور جمعی از فعالان اجتماعی از سراسر جهان، طی ماه گذشته میلادی، اجلاسی را در کشور بحرین برگزار کرد که بن‌مایۀ آن، نوآوری برای کارآفرینی و توانمند‌سازی معلولان بود.