اقامتگاه همراه بیمار

بزرگترین «اقامتگاه همراه‌‌بیمار» جنوب کشور در آستانه افتتاح است

/post-623

مدیرعامل مجمع خیرین تامین سلامت استان فارس گفت: بزرگترین «اقامتگاه همراه‌بیمار» جنوب کشور در شهر شیراز، در آستانه افتتاح قرار دارد.