اعتماد به خیریه ها

ضرورت استقلالِ میدانِ نیکوکاری

/post-700

​​​​علیرضا اسکندری‌نژاد؛ پژوهشگر جامعه‌شناسی در یادداشتی که در اختیار خیر ایران قرار داده، نوشته است: راهی که برای بازیابی اعتماد عمومی به خیریه‌ها و نهاد خیر می‌توان دنبال  کرد، تأکید بر خودگردانی و استقلالِ میدان نیکوکاری است. در این معنا،  دخالت دولت‌ها در حوزه نیکوکاری باید به حدأقل برسد. این دخالت حدأقلی یعنی  قانون‌گذاری در حوزه نیکوکاری با تعامل خود سازمان‌های خیریه و حراست از  قوانین؛ نه یک کلمه پس و پیش.